VAALITEEMANI

Peruspalvelut on turvattava niin Kurikassa, Jalasjärvellä kuin Jurvassakin. Kurikka on hallinnollinen ja vaativimpien palveluiden keskus, mutta jokaisessa kaupunginosassa on oltava peruspalvelut saatavilla niin, että elämä on sujuvaa.

 

Tulevaisuuden kunta on sivistys- ja hyvinvointikunta. Lukiot ja varhaiskasvatus tulee säilyttää lähipalveluina ja kouluverkkoa kehittää siten, että resurssit jakautuvat reilummin eri oppijoiden kesken. Ennaltaehkäisevien liikunta- ja vapaa-ajanpalveluiden tarjontaa tulee kehittää hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja panostamalla infraan.

Päättäjien ja virkamiesten tulee näyttää esimerkkiä maineen airueina. Päätöksenteon tulee olla johdonmukaista, joutuisaa ja avointa, eikä valittajille ja kohujutuille tule antaa iskun paikkoja. Johtohenkilöiden on terästettävä Kurikan asemaa maakunnan ja valtakunnan päätöksenteon pöydissä.

Kaupungin ovien on oltava avoin uudelle. Jokaisen yrityksen tulee olla tervetullut Kurikkaan ja riittävän isoja tontteja on tarjottava ajankohdasta riippumatta. Kuntaveron tulee olla toimeliaisuuteen kannustava. Tehokkuutta on haettava rakenteisiin, seiniin ja henkilöstöpolitiikkaan vaikuttamalla.