Kurikkalainen lapsi ja nuori ansaitsee hyvät eväät elämään

Sivistyslautakunnan puheenjohtajana olen oppinut tuntemaan Kurikan sivistyspalveluiden kokonaisuuden niin hyvien puolien kuin haasteiden osalta.

Paras lahja kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle on mahdollisimman hyvät eväät elämän polulle. Vapaa sivistystyö ja kirjastopalvelut puolestaan tuovat iloa kaikenikäisille kaupunkilaisille.


Ikäluokkien pieneneminen on Kurikassakin vaikuttava ilmiö, johon on suhtauduttava maltilla ja ennakoiden. Tärkeintä on sivistyspalveluiden laadun kehittäminen entisestään. Alla muutama pointti.


1. Jokaisesta keskuksesta on löydyttävä peruskoulu, lukio, kirjasto ja päiväkoti. Tätä verkostoa tukevat kyläkoulut, pienemmät varhaiskasvatuksen yksiköt ja monipalveluauto.


2. Varhaiskasvatuspalvelut on turvattava mahdollisimman lähellä perheitä, jotta kynnys osallistumiseen madaltuu ja arki pienten lasten kanssa olisi helpompaa. Yhteiskunnan on vastattava yhä moninaisimmissa työ- ja elämäntilanteissa olevien perheiden tarpeisiin ja siksi avoimella ja joustavalla varhaiskasvatuksella on entistä isompi rooli osana palveluita.


3. Kouluverkon on oltava tasapainoinen ja resurssien on jakauduttava tasapuolisesti. Oppilasennusteiden lisäksi on tarkasteltava rakennusten kuntoa, koulumatkojen pituutta ja vaarallisuutta sekä luokkakokoja. Koulu on henkireikä monelle kylälle ja asukkaat on pidettävä tiiviisti mukana tulevaisuutta pohdittaessa.


4. Valtuutetuille on pidettävä koulutus sivistystoimen resurssien jakautumisesta, jotta vältyttäisiin sieltä täältä tuntikehyksestä saksimiselta. Erityisopetuksesta ja tukipalveluista puhuminen on eri asia kuin niihin panostaminen.


5. Kaupungin on oltava aktiivinen sote- ja sivistyspalveluiden yhteistyön parantamisessa. Kevään tietojen mukaan myös sote-uudistus tulee heittämään uuden haasteen oppilashuollon mahdollisesti siirtyessä maakunnan harteille. Sivistyslautakunnan jäsenet tulee pitää entistäkin valveutuneempana sote-rajapinnasta. Näillä ajatuksin toimisin Kurikan sivistyspalveluiden hyväksi.

Viimeisimmät kirjoitukset