Opetuksen resurssia on parannettava

Julkaistu JP-Kunnallissanomissa ja Kurikka-lehdessä

Sivistyslautakunta esittää

tuntikehysleikkausten

perumista ja erityisopetuksen tuntikehyksen parantamista. Kaupunginvaltuustolle asia tulee käsiteltäväksi ensi viikolla.

Tuntikehys määrittelee sen, miten paljon opetusta kaupunki tarjoaa.

Karkeasti selitettynä: tuntikehyksen vähentyessä opetus vähenee ja ryhmäkoot kasvavat. Tuntikehyksen kasvaessa opetusta tarjotaan enemmän, ryhmäkoot pienenevät ja esimerkiksi erityislapset tulevat paremmin huomioiduiksi.

Aiemmin esitettyjä tuntikehysleikkauksia ei tulisi tehdä erityisesti siitä syystä, että kouluverkkomuutokset eivät astu voimaan seuraavan lukuvuoden aikana. Säästöt nyt johtaisivat resurssin heikkenemiseen koulusta riippumatta.

Erityisopetuksen kehys on oma lukunsa. Ennusteiden valossa esimerkiksi kirkonkylän koulun pienluokkien oppilasmäärät tulevat pompsahtamaan asetusten sallimien rajojen yli. Tämä ei ole lapsen etu, eikä eettisesti hyväksyttävää.

Jurvan alueella vuorostaan ei ole pienryhmää tai -luokkaa ollenkaan. Sielläkään ei puhuta isosta resurssista, jotta uusi erityisopettajan tehtävä voitaisiin perustaa ja muodostaa pienryhmä tai muu vastaava järjestely.

Saman suuntaisia haasteita on myös kyläkouluissa, joissa inkluusiota pyritään toteuttamaan melko vähäisinkin erityisopetuksen resurssein.

Viime vuosien trendi on ollut purkaa inkluusion nimissä pienluokkia ja siirtää erityistä tukea tarvitsevia lapsia yleisopetuksen ryhmiin. Kuitenkaan tuki ei välttämättä ole seurannut lasta ja hän on joutunut pyristelemään isomman ryhmän mukana. Pahimmillaan koko ryhmä kärsii, jos lapsella on esimerkiksi vakavia käytöshäiriöitä.

Tilannetta voisi verrata vanhusten kotihoidon kehitykseen. Tavoite on hyvä ja jalo, mutta yksipuolisesti vaikeaa toteuttaa ja ilman resursseja homma ei toimi.

Lautakunnan esittämä tuntikehyksen parantaminen vastaa edellä lueteltuihin haasteisiin, mutta ei yksinään ratkaise perusopetuksen haasteita.

Erityisopetus tarvitsee koordinaatiota ja resurssien tasaisempi jakautuminen edellyttää rakennemuutoksia, joita kouluverkkoselvityksen myötä on päätetty tehdä. Jokaiselle oppijalle on järjestettävä mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat edetä koulupolullaan, mutta pelkällä resurssien kaatamisella tavoitetta ei saavuteta.

Olisi synti kirjoittaa perusopetuksen haasteista pohtimatta taustatekijöitä.

Yhteiskunta ei lähtökohtaisesti ole lapsen huoltaja, vaan vanhemmilla on merkittävä vastuu lapsen kehityksessä. Lapsen varhaiset vuodet määrittelevät monia asioita tarkasteltaessa erilaisia oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Yksin vanhempia ei tule tärkeässä tehtävässään jättää, vaan vanhemmuutta on tuettava. Kurikassa haasteeseen on onneksi tartuttu.

Vaikka varhaiskasvatuksen resursseissa ei ole särkymävaraa, voi kaupungin varhaiskasvatuspalveluita luonnehtia laadukkaaksi edelläkävijäksi monella saralla: Sopeva-päiväkotitoiminta, monialaiset ryhmät, edistyksellinen varhaiskasvatuksen suunnittelu ja sen asianmukainen noudattaminen ovat avainasemassa perusopetuksen haasteiden ennaltaehkäisyssä.

Paljon hyvääkin siis tapahtuu ja vielä paremmissa asemissa ollaan, jos valtuusto hyväksyy sivistyslautakunnan tuntikehysesityksen.

Aku Autio (kok.) kaupunginvaltuutettu sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Viimeisimmät kirjoitukset