Työrauhaa opettajille ja tukipalveluita opiskelijoille

Koulumaailma on jäänyt keskustelun

jalkoihin näissä eduskuntavaaleissa, vaikka opinahjoissamme on tapahtunut paljon kautta linjan kuluneella vaalikaudella.

Hankerahoituksen, kärkihankkeiden ja kokeilujen takana on opettajien ja opetettavien rajapinta, jonka täytyy pysyä vahvana. Niin ikään yksilöllisen lähestymisen korostuessa myös erilaisten tukipalveluiden tarve kasvaa.

NÄKEMYKSIÄNI KOULUMAAILMAAN

PIRSTALEINEN HANKERAHOITUS EI SAA OLLA TOIMINNAN ESTE. Tavoitteena tulee olla, että hankkeiden lisäksi myös perusrahoitus vastaisi muuttuneisiin oppimis-, kasvatus- ja opetustapoihin. Opettajille on annettava työrauhaa keskittyä olennaiseen eli oppilaiden oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen.

VARHAISKASVATUSTA ON KEHITETTÄVÄ EDELLEEN. Oppijoiden lähtökohdat opinpolulle tulee olla hyvät ja tasa-arvoiset. Varhaiskasvatusta on kehitettävä niin resurssien, pedagogiikan kuin saavutettavuuden näkökulmasta.

MIELENTERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSYÄ TULEE HELPOTTAA. Varhaisella puuttumisella koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ehkäistään olon pahenemista ja tarvetta erikoissairaanhoidolle. Vaikeiden asioiden käsittelystä ammattilaisen kanssa ja tuen saamisesta elämänhallintaan voi olla merkittävä apu omaan opiskeluun ja kasvuun.

DIGITALISAATIO EI SAA TIPUTTAA KETÄÄN KELKASTA. ''Diginatiivi'' ei välttämättä hallitse oppimiseen tarvittavia työkaluja. Oppijoilla tulisi olla mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat oppia digivalmiuksia. Tämä vaatii vastuunjaon kirkastamista eri kouluasteiden ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Aku Autio

Viimeisimmät kirjoitukset