Opintotuen tulorajaa on korotettava merkittävästi


Nykyinen opintotuen tuloraja lukeutuu sarjaan älyttömät työnteon esteet.

Tuhannet opintotukea saavat opiskelijat joutuvat jatkuvasti laskemaan, miten paljon voivat työskennellä. Ja vaikka summia miten pyörittelisi, voi esimerkiksi palkan viivästyminen tai virhe laskelmissa kostautua vuoden-parin päästä KELAn kirjeellä, jossa tukea peritään takaisin jopa nelinumeroisia summia.

Entä jos elämä onkin mennyt täysin ylösalaisin kun tukia peritään takaisin? Jos maksukykyä ei jostain syystä ole?

TULORAJAN NOSTOSTA HYÖTYVÄT KAIKKI

On älytöntä, että opiskelija joutuu laskemaan, voiko tehdä töitä. Älytöntä etenkin siitä näkökulmasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen mukaan tulorajaa olisi mahdollista nostaa 50 prosentilla niin, että valtio ja opiskelija hyötyisivät molemmat.

Tulorajan nostaminen 12 000 eurosta 18 000 euroon vähentäisi merkittävästi tulorajan molemmin puolin kiikkuvien murheita ja yllättäviä työnteon ‘’loppulaskuja’’. Niin ikään tulorajan nostaminen lisäisi työllisyyttä, verotuloja ja auttaisi opiskelijaa kartuttamaan sitä tärkeintä - työkokemusta.

RATKAISU ON SELVÄ

Opiskelijoiden tulorajaa on nostettava 50 prosentilla nykyisestä.

Aku Autio

Viimeisimmät kirjoitukset