Työmarkkinat 2000-luvulle


Pari sanaa asiasta, jota ilman poliitikot ​​heikosti pystyvät runsaita vaalilupauksiaan lunastamaan.

Jotkut haluavat nykyiseen työllisyyspolitiikkaan muutosta, mutta minä haluan pitää nykyisen suunnan ja vahvistaa kurssia. Kaikki meidän palvelumme ja etuutemme kustannetaan työllä.

Mitä enemmän vaalimme työtä, yrittämistä, yritteliäisyyttä ja työllistämistä, sitä kestävämpänä ja parempana voimme antaa Suomen eteenpäin tulevien sukupolvien kehitettäväksi.

Vaalinumeroni ja valtiovarainministeriön arvio sen sanovat: työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin.

TOIMENPITEITÄ TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMISEKSI

Työn verotusta on kevennettävä ja verotuksessa on siirryttävä enenevissä määrin haittojen ja kulutuksen verotukseen. Kevyt työn verotus kannustaa työntekoon ja vähentää kannustinloukkuja. Työelämä on pirstaloitunutta, joten esimerkiksi lisätulojen verotusta voitaisiin laskea nykyisestä.

Paikallista sopimista on laajennettava. Paikallinen sopiminen notkistaa työmarkkinoita, auttaa pitämään työpaikkoja Suomessa ja tuo työntekijät sekä työnantajan lähemmäksi toisiaan.

Poliittiset lakot historiaan. Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta ei työajalla. Poliittiset lakot ja tukilakot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yrityksille ja yhteiskunnalle.

Perintöveron perkaaminen tukee työllisyyttä. Perintöverosta on asteittain luovuttava tai muutettava verotusta siten, että veronmaksukyky syntyy perittyä omaisuutta myytäessä. Menetelmä olisi reilumpi kaikkia kohtaan ja tukisi työllisyyttä.

Työnteon älyttömiä esteitä on purettava. Esimerkiksi opiskelijoiden tulorajaa on tutkitusti mahdollista korottaa 50 prosentilla. Nykyisellään työkokemusta ja rahaa tarvitseva henkilö joutuu laskemaan, voiko tehdä töitä - että toimeentulo ei vaarannu?

Tehtävää siis on - pientä ja suurta.

Viimeisimmät kirjoitukset