Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava


Allekirjoitin tänään kansalaisaloitteen terapiatakuusta. Mistä on kyse?

Pääpiirteittäin aloitteen tavoitteena on parantaa mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Terapiatakuu mahdollistaisi tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut ja toisi avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin.

Terapiatakuu mahdollistaisi potilaan hoidon myös silloin, kun hänelle ei vielä myönnetä Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai ko. terapia ei sovellu hoitomuodoksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden vuoksi.

Miksi allekirjoitin aloitteen?

Koen mielenterveysasiat tärkeäksi asiaksi niin ihmisen hyvinvoinnin kuin yhteiskuntamme näkökulmasta. Olen toiminut mielenterveyspalveluiden helpon ja tasa-arvoisen saatavuuden puolesta opiskelija- ja kuntapolitiikassa ja koen tämän aloitteen edistävän näitä pyrkimyksiä erinomaisesti.

Aloite pureutuu isoon ongelmaan ja on tehokas niin vaikutusten kuin kustannusten näkökulmasta. En perusta ajatuksiani omaan mutuun, vaan keskustelin asiasta psykologian opiskelijan ja psykologina jo pidempään toimineen henkilön kanssa.

Matalan kynnyksen mielenterveysjärjestelmä on omiaan ehkäisemään erikoissairaanhoidon kuluja ja saavuttaa tarvitsijat nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Mitä vähemmän mielenterveyspalveluiden asiakkaat joutuvat tukeutumaan erikoissairaanhoitoon, sitä enemmän erikoissairaanhoidon resursseja pystytään kohdentamaan vaikeisiin mielisairauksiin.

Opiskelijoiden ja nuorten edunvalvojana on huomannut mielenterveyspalveluiden merkityksen konkreettisesti. Palveluun hakeudutaan usein silloin, kun tarve on akuutti. Ongelma vain on, että ammattiapua joutuu odottamaan viikkoja – jopa kuukausia. Tämän odottelun aikana usein opinnot viivästyvät, työssäkäynti ja sosiaalinen kanssakäyminen vaikeutuu ja olo heikkenee. Terapiatakuu toisi tarvitsijan avun äärelle mahdollisimman pian.

Miten tästä eteenpäin?

Omalta osaltani viestin aloitteen puolesta ja toivon, että allekirjoitat aloitteen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3890

Toivon, että aloite etenee eduskunnan päätettäväksi.

Toivon, että saisin lainsäätäjänä olla edistämässä aloitetta.

Aku Autio

Viimeisimmät kirjoitukset