Opiskelija ansaitsee hyvät mielenterveyspalvelut

Julkaistu Ilkassa

Valtakunnallista opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tänään keskiviikkona 18. huhtikuuta ensimmäistä kertaa. Tämän vuoden mielenterveyspäivän teema on myötätunto.

Myötätunto kätkee sisälleen monia asioita – muutakin kuin lämpimän katseen. Myötätunto on kykyä huomata ja ymmärtää toisen tilannetta ja tunteita. Myötätunto on sympatiaa toista kohtaan ja halua toimia toisen puolesta: konkreettisia tekoja toisen hyväksi. Myötätunto vähentää ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja stressiä.

Opiskeluaika korkeakoulussa on nopea puristus elämässä. Opintojen kuluessa stressataan monista asioista, kuten opintomenestyksestä, toimeentulosta, työllistymisestä sekä sosiaalisista paineista. Myötätunto on avainasemassa siinä, miten suhtaudumme itseemme näiden paineiden alla. Me kaikki olemme vajavaisia joissain asioissa, mutta tärkeintä on se, että hyväksymme sen ja annamme armoa itsellemme.

Opiskelijoiden mielenterveys on viime vuosina noussut yhä isommaksi hyvinvoinnin kysymykseksi koko maassa.

Saman kysymyksen äärellä olemme myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta on kevään aikana tarttunut opiskelijaterveydenhuollon ongelmakohtiin ja peräänkuuluttanut muun muassa parempia mielenterveyspalveluita.

Jos psykologipalveluita joutuu jonottamaan kuukausia, ei opiskelijaa välttämättä enää pelkkä myötätunto auta. Onneksi psykologipalveluiden resurssia on nyt lisätty ja ammattikorkeakoulun hyvinvointityöryhmä herätetty henkiin.

Opiskelijat ovat haavoittuvainen ihmisryhmä, jonka stereotyyppisesti rennon ja vauhdikkaan opiskelijaelämän alle kätkeytyy paljon aitoa stressiä ja paineita. Stressi ja paine vuorostaan lisäävät riskiä mielenterveysongelmiin, jotka auttamatta vaikuttavat opintomenestykseen negatiivisesti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tekee opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin osalta ennaltaehkäisevää työtä, mutta mielenterveyspalveluissa tarvitsemme yhteiskunnan apua yhä enenevissä määrin.

Mielenterveyspäivän teeman mukaisesti me opiskelijakunnassa toivomme opiskelijoita kohtaan myötätuntoa, mutta myös konkreettisia tekoja ja panostuksia opiskelijan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Aku Autio

puheenjohtaja

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

Viimeisimmät kirjoitukset