Lukiokoulutuksen tulevaisuudesta Kurikassa


Kurikan uusi kampus. Kuva: Sedu

Julkaistu JP-kunnallissanomissa, Kurikka-lehdessä ja Jurvan sanomissa

Olemme tyytyväisiä, että Kurikkaan on valmistumassa uusi kampus, jo

ka tulee toimimaan sivistyksen lippulaivana kaupungissamme ja 2. asteen yhteistyön uranuurtajana valtakunnallisesti. Ennen kuntaliitosta Kurikan kaupungissa alulle pantu projekti on etenkin ammatillisen koulutuksen kaupungissa pysymisen kannalta välttämätön.

Ihmetystä herättää kuitenkin syksyllä vireille laitettu kouluverkkoselvitys, josta kaupunginhallitus päätti Jurvan lukion tulevaisuutta käsitellessään. Selvityksen tulisi

olla valmis viimeistään kevään 2018 aikana, mutta on epäselvää, mitä selvitys käytännössä tarkoittaa tai mitkä ovat sen tavoitteet.

Jurvan lukion tulevaisuus on tällä hetkellä epäselvä. Kurikan kaupungin sivistyslautakunta on jo vuonna 2013 ollut tietoinen, että uudessa lukiossa varaudutaan tilan tarpeeseen 200 opiskelijalle. Keväällä 2016 sivistyslautakunnan tietoon tuli, että tiloja suunnitellaan 240 opiskelijalle ja sisäänotto lukioon olisi 80 opiskelijaa vuodessa.

Jurvan lukiossa on 51 opiskelijaa ja Kurikassa 110 opiskelijaa sekä 22 aineopiskelijaa. Kurikan ja Jurvan lukioiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä on n. 160-180 opiskelijaa. Mielestämme olisi älyllisesti epärehellistä todeta, etteikö aikoinaan uudesta kampuksesta puhuttaessa olisi varauduttu siihen, että Jurvan ja Kurikan lukiot yhdistetään.

Kannatamme lähilukioita, kannatamme tiiviitä opiskeluyhteisöjä ja yksilökohtaiseen opetukseen kannustavia opiskelijaryhmiä. Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että kaupungin päätöksenteko on epäjohdonmukaista ja että aidosti kuntalaisen arkeen vaikuttavia asioita lakaistaan maton alle vaalien ajaksi. Kaupungin halutaan kehittyvän ja kasvavan, mutta silloin kun pitäisi osoittaa kuntalaisille päättäväisyyttä ja rehellisyyttä, kavahdetaan kuntavaaleja ja jätetään ikävät päätökset tekemättä.

Nyt käy niin, että kun vaalit on käyty, vieritetään vastuu lukion tulevaisuuden päättämisestä seuraaville luottamushenkilöille, jotka joutunevat kiiruhtamaan päätöksentekoa uuden kampuksen tieltä. Ei ole jurvalaisen perheellisen tai nuoren etu elää epäselvyydessä ja lopulta joutua mahdollisen lakkauttamispäätöksen yllättämäksi.

Miten siis käy lukioverkon tulevaisuudessa? Hyvä kysymys. Vastaus taitaa olla ‘’katsotaan vaalien jälkeen’’. Allekirjoittaneille tärkeintä on, että opiskelijoita kuullaan päätöksiä tehdessä ja että keskustelu ei ajaudu asiattomille urille. Huomiota tulisi kiinnittää kaupungin koulutustarjonnan markkinoimiseen perusopetuksen päättäville nuorille. Noin 37 % nuorista valitsee Kurikassa sijaitsevan lukion: 40 % Jalasjärvellä, 37 % Jurvassa ja 34 % Kurikassa. Tämä prosentti on saatava nousuun!

Aku Autio kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Eero Perälä lukiolainen (Jalasjärvi), kuntavaaliehdokas

Mikko Hakoniemi lukiolainen (Jurva), kuntavaaliehdokas

Riku Hirsimäki lukioalumni (Kurikka), kuntavaaliehdokas

Viimeisimmät kirjoitukset