Opintotuen tulorajaa on korotettava merkittävästi

Nykyinen opintotuen tuloraja lukeutuu sarjaan älyttömät työnteon esteet. Tuhannet opintotukea saavat opiskelijat joutuvat jatkuvasti laskemaan, miten paljon voivat työskennellä. Ja vaikka summia miten pyörittelisi, voi esimerkiksi palkan viivästyminen tai virhe laskelmissa kostautua vuoden-parin päästä KELAn kirjeellä, jossa tukea peritään takaisin jopa nelinumeroisia summia. Entä jos elämä onkin mennyt täysin ylösalaisin kun tukia peritään takaisin? Jos maksukykyä ei jostain syystä ole? TULORAJAN NOSTOSTA HYÖTYVÄT KAIKKI On älytöntä, että opiskelija joutuu laskemaan, voiko tehdä töitä. Älytöntä etenkin siitä näkökulmasta, että opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen mukaan tul

Työmarkkinat 2000-luvulle

Pari sanaa asiasta, jota ilman poliitikot ​​heikosti pystyvät runsaita vaalilupauksiaan lunastamaan. Jotkut haluavat nykyiseen työllisyyspolitiikkaan muutosta, mutta minä haluan pitää nykyisen suunnan ja vahvistaa kurssia. Kaikki meidän palvelumme ja etuutemme kustannetaan työllä. Mitä enemmän vaalimme työtä, yrittämistä, yritteliäisyyttä ja työllistämistä, sitä kestävämpänä ja parempana voimme antaa Suomen eteenpäin tulevien sukupolvien kehitettäväksi. Vaalinumeroni ja valtiovarainministeriön arvio sen sanovat: työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin. TOIMENPITEITÄ TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMISEKSI Työn verotusta on kevennettävä ja verotuksessa on siirryttävä enenevissä määrin haittojen ja

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava

Allekirjoitin tänään kansalaisaloitteen terapiatakuusta. Mistä on kyse? Pääpiirteittäin aloitteen tavoitteena on parantaa mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Terapiatakuu mahdollistaisi tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut ja toisi avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin. Terapiatakuu mahdollistaisi potilaan hoidon myös silloin, kun hänelle ei vielä myönnetä Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai ko. terapia ei sovellu hoitomuodoksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden vuoksi. Miksi allekirjoitin aloitteen? Koen mielenterveysasiat tärkeäksi asiaksi niin ihmisen hyvinvoinnin kuin yhteiskuntamme näkökulmasta. Olen

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle